ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΝΗΣ
153 51 ΚΑΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΗΛ.: 210.6040650 – FAX: 210.6040624
e-mail: info@hagipanagou.gr

Χατζηπανάγος A.E.E.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Under Construction

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

SITE UNDER RECONSTRUCTION

Οικονομικά στοιχεία

PROEKTASI MANIS STREET
153 51 KANTZA PALLINI, GREECE
TEL: +30 210.6040650 – FAX: +30 210.6040624
e-mail: info@hagipanagou.gr

Hagipanagou S.A.

RESTAURANT SUPPLIES – IMPORT & & DISTRIBUTION OF FINE FOODS